Maggie Dunlap -

Maggie Dunlap - "The Horseman's Word", 2023 - steel - 63 x 11 x 8 in.

Maggie Dunlap –

Maggie Dunlap – "The Horseman’s Word VI", 2024 - steel - 68 x 90 x 14 in.

Maggie Dunlap -

Maggie Dunlap - "The Three Hares", 2024 - steel - 34 x 34 x 2 in.

Maggie Dunlap -

Maggie Dunlap - "Crying the Neck", 2024 - brass - 12 x 7.5 x 1 in.

Maggie Dunlap -

Maggie Dunlap - "Crying the Neck", 2024 - brass - 12 x 10.5 x 1 in.

Maggie Dunlap -

Maggie Dunlap - "Crying the Neck", 2024 - brass - 12 x 10 x 2 in.

Maggie Dunlap -

Maggie Dunlap - "Reaper 2", 2022 - steel - 78.5 x 23.5 x 27.5 in.

Maggie Dunlap -

Maggie Dunlap - "Straw Dog", 2022 - steel - 34.5 x 59 x 35.5 in.

Maggie Dunlap -

Maggie Dunlap - "Reaper 1", 2022 - steel scythe, wooden and motor - 23.5 x 63 x 63 in.